Missie

Missie UDG Energy

Wij geloven in een duurzame toekomst waarbij onze veilige, CO2-neutrale ultra-diepe energie bijdraagt aan het sneller bereiken van een gezond en evenwichtig leefklimaat op aarde zonder haar in gevaar te brengen.

Visie UDG Energy:

Ultra-diepe geothermische energie is een duurzame emissie en reductie tool voor de totale industrie en alle steden. Door brede lokale en decentrale toepassing ervan in de komende 25 jaar kunnen de toekomstige energie- en emissiedoelstellingen sneller gerealiseerd worden in samenhang met overige maatregelen. Omdat de ultra-diepe geothermische warmte multifunctioneel inzetbaar is, biedt het goede kansen om de wereldwijde klimaat doelstellingen te realiseren.

Een gezond deel van onze winsten wordt gedoneerd aan WNF en GREENPEACE.