Voordelen

Voordelen UDG Energy

UDG energy heeft vele voordelen. We zetten hieronder alle voordelen op een rij. 

Voordelen

1.

Door het gesloten systeem geen risico’s op verstoring en vervuiling van onderaardse grondstructuren en dus geen risico op aardbevingen, seismische verstoringen of ondergrondse aardverschuivingen. Bovendien volledig emissie vrij. 

2.

Gebruik van een zeer efficiënte procesvloeistof binnen het gesloten systeem met hoog rendement van warmteopname en warmteafgifte. Energie efficiëntie: ca. 96,5%.

3.

Volledige controle van het systeem inclusief de vloeistof in het systeem en volledig emissie vrij. D.m.v. de procestechnologie kan de productie van energie worden vergroot / verkleind / gebufferd en worden stopgezet binnen zeer korte tijd.

4.

UDG energiecentrales zijn aan te passen aan de behoefte en kunnen per boorschacht variëren van minimaal 25 MWe per centrale tot maximaal 600 MWe. Grotere capaciteit is mogelijk door combinatie van 2 of meer boorputten tot één UDG energiecentrale.

5.

Geen onproductieve productiebronnen meer (“dry holes”) omdat men beschikt over een installatie met meervoudige productiebronnen die gevarieerd kunnen worden ingezet (en niet 1 productiebron zoals bij de huidige doublet techniek)

6.

Kosten effectief en langdurig uitstekend rendement omdat het volume aan geproduceerde energie veel groter is dan de huidige doublet installaties en geen risico op “verkalking” van de ondergrondse productiekanalen na enige jaren.

7.

Door groot volume lage productiekosten per kWh van de groene UDG energie: lager dan €0,04 per kWh

8.

Lange levensduur >50 jaar en weinig onderhoud.

Voordelen

9.

Bijna overal op aarde (op land) inzetbaar en niet afhankelijk van het vinden van een geschikte warmwaterbron.

10.

Door compacte technologie toepasbaar op een oppervlakte van 2 voetbalvelden. Daarom ook dichtbij de eindgebruiker toe te passen. Transport van energie/elektriciteit kan dus tot minimum worden teruggebracht.

11.

De installatie is veel efficiënter dan andere productie- methoden zoals windenergie, omdat dit systeem 24/7 energie produceert.

12.

Veel effectiever dan solarenergie die weersafhankelijk is, storingsgevoelig en veel ruimte nodig heeft (landbouwgronden).

13.

Door de korte bouwtijd van de UDG energiecentrale (maximaal 2 jaar) vertegenwoordigt de bouw een CO2 waarde die binnen 3 tot 6 maanden wordt gecompenseerd zodra de UDG energiecentrale gaat produceren.

14.

De emissie rechten (compensatie) op de vermeden CO2 uitstoot van de UDG energiecentrale vertegenwoordigen een aantrekkelijk jaarlijks bedrag dat de Return On Investment (ROI) op de totale investering aanmerkelijk verkort. Tevens vertegenwoordigt deze alternatieve groene energieopwekking een Europese SDE toeslag per opgewekte kWh voor de komende jaren. (NB: in onze berekeningen onder tab Projecten zijn deze financiële voordelen niet meegenomen in de ROI).

15.

De ROI op basis van de huidige gunstige elektriciteitsprijzen voor groene stroom bedraagt 3 tot maximaal 5 jaar, doordat het systeem betrouwbaar en stabiel, zonder invloed van het weer, constant 24/7/365 energie produceert

16.

De UDG energiecentrale kan op het bestaande elektriciteitsnetwerk worden aangesloten. Dus geen hoge kosten voor aanleg extra infrastructuur waardoor verhoging van energiebelasting achterwege kan blijven.

Top 3 voordelen UDG Energy

1) Gesloten systeem: volledige controle (aan/uit)
2) Meervoudige productiebronnen: lage kosten per kWh
3) Plaatsing dichtbij gebruikers: minder transport

Uitdagingen

Alles heeft voordelen maar ook uitdagingen. Wat zijn de uitdagingen van UDG energie?

De grootste uitdaging is dat de UDG (closed loop) techniek nog niet breed is toegepast en dieper gaat tot nu toe gebruikelijk. 
Er is jarenlang onderzoek gedaan naar deze techniek, vooral door universiteiten in Polen en Noord-Amerika. Echter omdat de techniek nog niet op grote schaal is toegepast, bestaat er onzekerheid of de warmteopbrengst zo hoog is als uitgedacht.

In het Noordoosten van Duitsland, aan de Duits-Poolse grens in het plaatsje Prenzlau, is de techniek van een gesloten productiebron waarbij een metalen buis met holle kern, geplaatst in een boorgat met mantel, succesvol toegepast. Dit is onze Proof of Concept (zie afbeelding).
Ook zijn vele onderdelen van de techniek gebruikt voor het mijnen van zwavel diep onder de aardkorst.
De combinatie van diverse elementen van bestaande techniek is nieuw voor de specifieke toepassing om daarmee UDG energie te produceren maar het toepassen daarvan is geen “gok” meer. Het werkt gegarandeerd, maar omdat het nieuw is levert het weerstand op.

Onze ultra-diepe geothermische techniek is specifiek ontworpen om 24/7/365 in grote hoeveelheden zgn. base load elektriciteit te produceren tegen lage kosten. Vanaf een capaciteit van 25MWe is deze technologie het meest effectief.

Proof of Concept

Prenzlau